Členské poplatky na rok 2023

03.01.2023 15:25

Vážení rodičia, cvičenci.

 

Rozpis členských poplatkov na rok 2023:

1. do klubu 5,- Eur za každého člena 
     /zakladajúci člen OZ 15,- Eur za člena/
2. do Slovenskej asociácie taekwondo WT 30,- Eur za každého aktívneho licencovaného člena (cvičiaci, páskujúci, súťažiaci, športoví odborníci...)
    registrovaní rodičia netrénujúci bez licencie 10,- Eur za člena.
 
Tieto poplatky uhrádzajte v celkovej sume 35,- Eur (alebo 15,- eur) záväzne do 25.1.2023 na bankový účet klubu:
IBAN: SK10 0900 0000 0005 1153 9702 (do poznámky uveďte: meno cvičenca a popis ročného členského, napr. Mrkvička, 35 €, ročné členské 2023 klub a zväz).
Suma 30 Eur (alebo 10,- Eur za nelicencovaného člena) bude naraz za všetkých členov klubu prevedená na účet SATKD WT koncom januára 2023.
V prípade otázok ma kontaktujte na tréningoch.
 
Ďakujem za spoluprácu v roku 2022 a teším sa na ďalšiu v roku 2023.
 
S pozdravom, hlavná trénerka klubu Mgr. Nora Angyalová