Ďakujeme !!!

02.10.2014 13:48

 

ĎAKUJEME VÁM !!! Veľké ĎAKUJEME patrí MESTU ROŽŇAVA, SCA HYGIENE PRODUCTS Slovakia, s.r.o. a Vám všetkým, ktorí ste nám ochotne venovali svoje 2% z DANE. Vďaka Vám sme zakúpili zvyšnú polovicu tatám potrebnú na pokrytie celej plochy gymnastickej telocvične na ZŠ na Ulici Pionierov 1 v Rožňave. Vďaka Vašej štedrosti budú tatami využívať nie len členovia nášho klubu, ale aj členovia klubov jiu-jitsu, karate a hlavne žiaci tunajšej školy. ĎAKUJEME, ŽE STE POMOHLI DOBREJ VECI.
Ďakujem aj osadenstvu za prípravu našej a tým i Vašej telocvične na tréningy v školskom roku 2014/2015 Gymnastická telocvičňa na ZŠ Ul. Pionierov 1 je kompletne pokrytá tatamami.