Dar od NADÁCIE CARMEUSE

29.06.2016 19:46

Veľké poďakovanie patrí NADÁCII CERMEUSE za finančný dar, za ktorý sme zakúpili tréningové pomôcky - vytúžené boxovacie vrece stojace - dummy a chrániče na predkolenie a predlaktie. Ď A K U J E M E !!!