Darujte nám 2% z Vašich daní za rok 2022

28.04.2023 20:12

Milí rodičia, cvičenci, naši priaznivci!

Blíži sa obdobie, kedy sa podáva daňové priznanie a práve Vy sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% zo svojich daní. 

Budeme Vám veľmi vďační, pokiaľ sa rozhodnete pre náš klub TAEKWONDO HAKIMI Rožňava. 

 

Čo k tomu potrebujete? 

1. Od zamestnávateľa potrebujete vyplnené aktuálne platné "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti" (v prílohe)

Potvrdenie_za_2022.pdf (36643)

2. Vyplnené a Vami podpísané "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" (v prílohe)

2021.11.05_Vyhla_V2Pv21_Hakimi (1).pdf (382019)

 

Stačí, ak tieto dve potvrdenia včas - do 25.4.2023 pošlete poštou na Daňový úrad, alebo zanesiete priamo do podateľne Daňového úradu, alebo doručíte nám na tréning.

 

Zároveň ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste aj minulý roky darovali pre náš klub svoje 2%. Veľmi si to vážime, všetko zúročili naši cvičenci.

Bez vás by sme neboli tým, kým sme.

 

ĎAKUJEME.

OZ TKD HAKIMI RV