DOD - Taekwondo pre zdravie detí a mládeže 2018

19.06.2018 08:46

16.6.2018 sme s našimi členmi klubu a s verejnosťou strávili športové predpoludnie. Na dni otvorených dverí sme privítali okrem cvičencov, ich rodinných príslušníkov a nových záujemcov o toto úžasné dynamické bojové umenie aj nášho zakladateľa, Majstra a trénera MUDr. Eidi Hakimi s manželkou Katkou. Taekwondo v Rožňave založil práve MUDr. Eidi Hakimi začiatkom roka 1994 a aj napriek odchodu trénera kvôli pracovným povinnostiam v roku 2002 klub nezanikol a funguje dodnes ;-) 

V tento deň nechýbali ukážky tréningov, výstava tréningových pomôcok, sladkosti pre deti, florbal, futbal, guláš, neskutočne dobrá nálada a aj prekvapenie od Lenky z reklamky IDLI DESIGN. 

Veľká vďaka patrí Mestu Rožňava za poskytnutie dotácie na tento účel, za ktorú sme mohli zakúpiť tréningové pomôcky aj pre ďalšie kvalitné fungovanie nášho klubu. 

Ďalšie veľké ďakujeme patrí sponzorom: MUDr. Eidi Hakimi s manželkou Katkou, cukrárni Piroška, rodinám - Dusza, Támár, Timár, Petrovič, Petrovi Oravcovi a reklamke IGLI DESIGN za nádherné ruksačiky pre našich cvičencov. A Vám všetkým, ktorí ste sa na tejto skvelej akcii zúčastnili, lebo bez Vás by to nebolo dokonalé :-)