DOD: TKD pre zdravie detí a mládeže 2017. 17.6.2017

26.06.2017 11:05

TAEKWONDO HAKIMI Rožňava uskutočnil dňa 17.6.2017 Deň otvorených dverí v rámci projektu  "Taekwondo pre zdravie detí a mládeže 2017". Pre verejnosť boli pripravené ukážky tréningu taekwondo ktoré zahŕňali koordinačné a kondičné schopnosti a kopacie techniky, pre nových detských záujemcov a veríme že budúcich členov klubu aj pre našich cvičencov sa pripravila prekážková dráha, v druhej telocvični si dali do tela starší cvičenci a rodičia s kondičným tréningom. Deťom sme rozdali sladkosti pri príležitosti Dňa detí. Po občerstvení sme sa vrhli do ďalších aktivít - floorbal, volejbal, futbal, preťahovanie sa lanom...

Ďakujeme Mestu Rožňava za poskytnutú dotáciu na tento účel, za ktoré sme dokázali zakúpiť rôzne tréningové pomôcky, ZŠ Ulica Pionierov 1 za poskytnutie priestorov, sponzorom za zmiernenie nákladov (cukráreň Piroška, rodina Timárová, Duszová a Támárová) a všetkým nápomocným priateľom. Verím že sa o rok stretneme znova v takejto dobrej nálade... Mgr. Nora Angyalová – trénerka klubu.