FOTENIE NA PLAGÁT

30.11.2016 00:58

Dňa 08.12.2016 (štvrtok) medzi dvomi tréningami o 17.00 hod. v priestoroch malej telocvične na ZŠ ul. Pionierov, sa uskutoční fotenie na plagát s kalendárom na rok 2017. Nutný TKD odev - dobok, kto nemá, nech si oblečie tričko bielej farby alebo klubové tričko! Účasť všetkých cvičencov a členov klubu nutná aj v prípade PN! Kto bude PN, nech sa dostaví len na fotenie bez trénovania na 17.00 hod.

Ďakujem.                                                                                               Mgr. Nora Angyalová 5.DAN, trénerka