Materiál zakúpený z dotácie od mesta Rožňava a z vlastných zdrojov na činnosť v roku 2022

25.10.2022 18:22

POĎAKOVANIE MESTU ROŽŇAVA ZA POSKYTNUTÚ DOTÁCIU NA ČINNOSŤ NA ROK 2022 - materiálne zabezpečenie.

Vďaka mestu Rožňava - mestu s výhľadom, sme do nášho klubu mohli zakúpiť ďalšie potrebné pomôcky a vybavenie potrebné na tréningový proces. K dotácii sme dokložili aj vlastnbé zdroje a zakúpili sme rôzne druhy expandrov, náučnú literatúru, tejpy na regeneráciu športovcov, masážne a balančné pomôcky, panák pre deti na nácvik kopacích techník a dali sme mu meno Bob, rozhodli sme sa investovať do kvalitnejších chráničov vyššej "striebornej" rady, zakúpili sme nové lapy potrebné na kopanie a rukavice potrebné na zápas, ako aj opasky pre cvičencov, ktorí spáskovali a topánky na trénovanie.

ĎAKUJEME mestu Rožňava za obrovskú podporu a pomoc pri činnosti nášho klubu. 

Vlastné zdroje:

 

Z dotácie od mesta Rožňava: