NÁBOR od 3.9.2020

28.08.2020 15:19

Všetci, ktorí máte radi bojové umenia, ste súťaživí, poďte medzi nás!!! Nábor nových členov od 3.9.2020.

Trénujeme na ZŠ ul.Pionierov. Do 20.9.je podľa usmernení vlády zákaz používania školských telcoviční, preto za dobrého počasia budeme trénovať vonku na školskom dvore v určených časoch na šk.rok 2020/2021. Za nepriaznivých podmienok využijeme náhradné priestory v Nadabulej, č.domu 176 (bývalá MŠ).

Všetci ste srdečne vítaní...