NOVÉ OPATRENIA!!! TRÉNOVANIE PRERUŠENÉ od 12.10.2020 !!!

11.10.2020 20:05

Milí cvičenci, od 12.10.2020 sa podľa nariadenia krízového štábu a riaditeľky školy zakazuje krúžková a mimoškolská činnosť. Tréningy sú od tohoto dňa prerušené. O ďalších skutočnostiach vás budeme informovať po vydaní ďalších stanovísk. Ďakujeme za pochopenie tejto situácie. Tréneri.