Od 21.9.2020 trénujeme v telocvični na Pionierke !!!!!

22.09.2020 20:27

Od 21.9.2020 trénujeme v telocvični na Pionierke v stanovených časoch.

Kvôli COVID-19 sa musia dodržiavať nasledovné usmernenia:

1. Vstup do tréningových priestorov je povolený iba cvičencom (rodičia nie) v rúškach, po dôkladnej dezinfekcii rúk. 

2. Rúška sa skladajú až v šatni, po tréningu sa odchádza v rúškach.

3. Prísny zákaz vstupu s príznakmi respiračných ochorení (škrabanie v krku, sopeľ, kašeľ, kýchanie) !!! Po zistení týchto skutočností, sa cvičenec nebude môcť zúčastniť tréningového procesu.

4. Dezinfekcia tréningového náradia a pomôcok.