Opätovné TRÉNOVANIE podľa usmernení od 15.10.2020

15.10.2020 18:57

Milí cvičenci, podľa usmernení platných od 15.10.2020 je povolené trénovať za určitých podmienok. 

1. Vstup do budovy povolený len cvičencom a trénerovi s rúškom

2. Pri vstupe povinná dezinfekcia rúk

3. Pri vstupe viditeľne umiestnení oznam o týchto opatreniach

4. Vetranie priestorov

  

 Tréningový proces:

1. Maximálny počet osôb 6

2. Rúško počas vykonávania športovej činnosti nie je povinné

3. Pri striedaní tréningových jednotiek je zabezpečené nestretávanie sa skupín (k dispozícii majú cvičenci 3 šatne)

4. Vetranie telocvične

5. Vedenie podrobnej evidencie o účasti na tréningoch

6. Zákaz vstupu osôb s príznakmi akýchkoľvek respiračných ochorení, pokiaľ sa tieto príznaky objavia počas trénovania, táto osoba musí opustiť tréningovú miestnosť, bude upovedomený zákonný zástupca

7. Dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky)

 

Všetci, ktorí máte záujem o tréningy, prosím sa nahláste do 18.10.2020 správou cez web alebo sms správou na súkromné mobilné číslo, samozrejme, aj po tomto termíne je možné sa na tréningy dohlásiť... Tréningy budú prebiehať za dodržiavania všetkých hygienických opatrení v Nadabulej, č.176 (bývalá MŠ). Vytvoríme skupinky podľa veku a technického stupňa, v ktorých bude maximálne 5 alebo 6 ľudí vrátane trénera (čiže 4 + 1 alebo 5 + 1). Tréningy budú pre každú skupinu v trvaní 1 hodiny. Časový rozvrh sa určí po nahlásení sa cvičencov. Ďakujem, trénerka.

BUĎME ZODPOVEDNÍ !!!