OZNAM !!! - ROČNÉ ČLENSKÉ POPLATKY na rok 2017

12.01.2017 10:35

Členovia klubu aj SATKD - nezabudnite uhradiť ročné členské poplatky:

1. Klubový členský poplatok individuálneho člena na rok 2017 vo výške 1,- euro

    Klubový členský poplatok zakladajúceho člena na rok 2017 vo výške 17,- eur

2. Asociačný členský poplatok 4,- eurá na roky 2017/2018 (platnosť vždy 2 roky - kto uhradil v roku 2016, tento rok neplatí)

    Asociačný členský poplatok pre licencovaného aktívneho člena (páskovania, turnaje, tréneri, rozhodcovia...) 16,- eur na rok 2017 (platí sa každý rok)

 

ĎAKUJEM. Trénerka.