!!! OZNAM !!! Ročné členské poplatky na rok 2022

12.12.2021 16:26
!!! OZNAM !!!
 
Členské poplatky na rok 2022 !!!
 
Za každého súčasného člena klubu je potrebné uhradiť členské príspevky spolu v sume 28,- EUR, (alebo 8,- EUR) s nasledovným rozpisom:
 
1. Klub 3,- EURÁ za každého člena
2. SATKD WT 25,- EUR za aktívneho licencovaného člena (všetci cvičenci - účasť na páskovaniach, súťažiach, seminároch, všetci športoví odborníci - tréneri, rozhodcovia a i.)
 
(poplatok 5,-EUR za neaktívneho člena - necvičiaci členovia alebo rodičia, ktorí sú aj členmi SATKD)
 
Poplatky prosím uhradiť na klubový účet:
IBAN: SK10 0900 0000 0005 1153 9702
Do popisu: /Meno a Priezvisko cvičenca, 28 eur (alebo 8 eur), členské poplatky 2022/
 
Poplatky prosím uhradiť do 15.1.2022, od počtu cvičencov v klube evidovaných v SATKD WT do konca januára sa budú odvíjať výšky rôznych dotácií a výhod.
 
Za pochopenie ďakujem. Trénerka.
V prípade otázok píšte správu cez FB klubovú stránku, na mobil, alebo cez messenger. Ďakujem.