POĎAKOVANIE MESTU Rožňava za poskytnutú dotáciu na činnosť na rok 2019

03.11.2019 15:33

 

Náš klub ĎAKUJE Mestu ROŽŇAVA za poskytnutú dotáciu na činnosť na rok 2019 a tým preplatenie nákladov súvisiacich so zabezpečením účasti na turnajoch a seminároch a na materiálno-technické zabezpečenie kvalitného tréningového procesu našich cvičencov. 

Niektoré náklady (cestovné, stravné, ubytovanie, štartovné) boli preplatené a zmiernené na týchto turnajoch a seminároch:

seminár poomsae s Majstrom Lee

Cassovia open

Bratislava open

Deň otvorených dverí

Czech Open

U-CHONG seminár

okrem toho materiálne zabezpečenie klubu - všetky chrániče, pomôcky pre športový zápas, tréningové pomôcky, výživa a regenerácia pre športovcov.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA TURNAJOV za rok 2019:

 

02.02.2019                             Falcon cup – 1.kolo ligy zápas aj poomsae, Rimavská Sobota

 

zápas

1.miesto

Chiara Lukič

Deti 2 B do 32 kg

 

 

David Petrovič

Deti 2 B do 36 kg

 

2.miesto

Adrián Angyal

Seniori A do 87 kg

 

 

Tatiana Bubancová

Žiačky B do 42 kg

 

 

Patrik Huďa

Deti 2 B do 36 kg

 

 

Marko Kendereš

Deti 1 B do 28 kg

 

 

Viki Támárová

Žiačky B do 28 kg

 

 

Andrej Kai Chen Wang

Žiaci B do 36 kg

 

3.miesto

Lukáš Sečkár

Kadeti B do 53 kg

 

 

Tomáš Sečkár

Žiaci B do 41 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04.2019                             TRENČÍN Open –   2.kolo ligy zápas aj poomsae, Trenčín

 

zápas

1.miesto

Tatiana Bubancová

žiačky B do 46 kg

 

 

Dávid Nguyen Bat

Kadeti B do 65 kg

 

2.miesto

Adrián Angyal

Seniori A do 87 kg

 

 

Marko Kendereš

Deti 1 B do 28 kg

 

 

Viki Támárová

Žiačky B do 28 kg

 

3.miesto

Chiara Lukič

Deti 2 B do 32 kg

 

bez umiestnenia

Andrej Kai Chen Wang

Žiaci B do 32 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

04.05.2019                             CASSOVIA OPEN –           3.kolo ligy zápas aj poomsae, Košice

 

zápas

1.miesto

Tatiana Bubancová

žiačky B do 46 kg

 

 

Dávid Nguyen Bat

Kadeti B + 65 kg

 

2.miesto

Marko Kendereš

Deti 1 B do 28 kg

 

 

Chiara Lukič

Deti 2 B do 32 kg

 

 

 Lukáš Sečkár

Kadeti B do 57 kg

 

 

Andrej Kai Chen Wang

Žiaci B do 32 kg

 

3.miesto

Adrián Barczi

Žiaci B do 26 kg

 

 

Viki Támárová

Žiačky B do 28 kg

 

 

Dávid Dusza

Kadeti B do 45 kg

 

 

David Petrovič

Deti 2 B do 30 kg

 

 

Michaela Zamkovská

Deti 2 B do 28 kg

 

bez umiestnenia

Tomáš Sečkár

Žiaci B do 41 kg

Poomsae  jednotlivci

4.miesto

Simona Krajíčková

Seniorky D

 

 

 

 

 

01.06.2019                                         BRATISLAVA OPEN, Bratislava

 

zápas

1.miesto

Tatiana Bubancová

žiačky B do 46 kg

 

2.miesto

Tomáš Sečkár

Žiaci B do 42 kg

 

 

Viki Támárová

Žiačky B do 28 kg

 

 

 Lukáš Sečkár

Kadeti B do 57 kg

 

3.miesto

Andrej Kai Chen Wang

Žiaci B do 32 kg

 

 

Dávid Nguyen Bat

Kadeti B do 65 kg

 

 

Marko Kendereš

Deti 1 B do 28 kg

 

 

Chiara Lukič

Deti 2 B do 32 kg

 

 

 

15.06.2019                                         CZECH OPEN – Majstrovstvá ČR, Praha

 

zápas

1.miesto

Dávid Nguyen Bat

Kadeti B do 65 kg

 

2.miesto

Tatiana Bubancová

žiačky B do 45 kg

 

bez umiestnenia

Viki Támárová

Žiačky B do 28 kg

 

 

Marko Kendereš

Deti 1 B do 28 kg

 

 

Andrej Kai Chen Wang

Žiaci B do 32 kg

 

 

 

3.-14.07.2019                                     Svetová letná Univerziáda, Neapol, Taliansko

 

zápas

účastník

Adrián Angyal

Seniori do 80 kg

 

 

 

28.09.2019                                         Black Tiger Cup, Snina

 

zápas

1.miesto

Dávid Nguyen Bat

Kadeti B do 65 kg

 

 

Adrián Angyal

Seniori A do 87 kg

 

 

Tatiana Bubancová

žiačky B do 50 kg

 

2.miesto

Viki Támárová

Žiačky B do 32 kg

 

 

Adrián Barczi

Žiaci B do 28 kg

 

 

Patrik Huďa

Deti 2 B do 44 kg

 

 

 

5.10.2019                                           Sokol Cup, Hradec Králové, Česko

 

 

zápas

1.miesto

Dávid Nguyen Bat

Kadeti B do 61 kg

 

2.miesto

Tatiana Bubancová

Deti B do 50 kg

 

 

Viki Támárová

Deti B do 30 kg