POĎAKOVANIE Mestu Rožňava za poskytnutú dotáciu na činnosť na rok 2020

13.12.2020 19:27

Veľké POĎAKOVANIE patrí Mestu Rožňava za poskytnutú dotáciu na činnosť klubu na rok 2020 !!! Z dotácie boli hradené náklady na turnaj Trenčín open poomsae, bola preplatená účasť na reprezentačnom sústredení nášho úspešného juniora Dávida Nguyen Bata, boli zakúpené pomôcky a materiálne zabezpečenie klubu na kvalitný tréningový proces a prípravky na výživu a regeneráciu športovcov.

Mestu Rožňava patrí veľké ĎAKUJEME !!!