POĎAKOVANIE mestu Rožňava - mestu s výhľadom za poskytnutú dotáciu na činnosť na rok 2021

22.10.2021 20:46

OBROVSKÉ ĎAKUJEME !!!!!!! patrí mestu Rožňava - mestu s výhľadom za neskutočnú podporu v činnosti na rok 2021. Vďaka dotácie od mesta Rožňava sme náš klub obohatili o nové tréningové pomôcky nevyhnutné na kvalitný tréningový proces (elektronické chrániče G2, štíty DAEDO na silu kopov, tatami 100 ks, DAEDO prilba s maskou, prerážacia doska čierna, sada plyo soft box, pomôcka na kopanie TORNADO), preplatili sme štartovné na online turnajoch (Trenčín open poomsae a para poomsae a Bratislava open - Korean Ambassadors Cup poomsae a para poomsae) na turnaji zápas a poomsae (Cassovia Open), cestovné, ubytovanie a stravu na turnajoch, sústredeniach, seminároch (ILYO Camp, reprezentačné sústredenie pre juniora Dávida Tung Duong Nguyen Bat, sústredenie cez projekt "Hľadáme talenty", poomsae seminár s Majstrom Lee Youn Jae, U-CHONG seminár s Veľmajstrom Chang Jae Hee), výživa a regenerácia športovcov, drobné nákupy (kancelária)...

 

 

ĎAKUJEME !!!!!!!!