POĎAKOVANIE poskytovateľovi dotácie na činnosť na rok 2023

09.12.2023 18:51

OBROVSKÉ ĎAKUJEME !!!!!!! patrí mestu Rožňava - mestu s výhľadom za neskutočnú podporu v činnosti na rok 2023.

 V tomto roku sme na turnajoch zdvojnásobili až strojnásobili počet našich cvičencov ich účasťou, preto sme najviac prostriedkov z dotácie potrebovali použiť a aj použili na štartovné a iné poplatky na turnaje a semináre. Preplatili sme časť štartovného, cestovné, ubytovanie, stravné pre športových odborníkov a cvičencov na turnajoch (ILYO Cup - poomsae, FALCON Cup zápas a poomsae, Cassovia Open zápas a poomsae, Bratislava open - Korean Ambassadors Cup zápas a poomsae, Karlovac Open zápas a poomsae, Czech Open zápas, ILYO CUP – zápas, poomsae, CZECH Open poomsae/Kolín Cup poomsae, Majstrovstvá SR zápas a poomsae), cestovné, poplatky, ubytovanie a stravné pre športových odborníkov a cvičencov na seminároch (poomsae semináre s Majstrom Lee Youn Jae, U-CHONG seminár s Veľmajstrom Chang Jae Hee v Mníchove aj v Liptovskom Mikuláši), cestovné na sústredenia reprezentácie a talentovaných športovcov, výdavky spojené so spravovaním web stránky klubu, drobné nákupy (kancelária), výdavky za nájom telocvične, poplatky do CVČ... Všetky výdavky boli vyúčtované v súlade so schválenou ekonomickou smernicou č.1 klubu TKD HAKIMI RV.

V tomto roku sme investovali len do materiálu ako opasky pre cvičencov, ktorí úspešne zložili skúšku na žiacku aj majstrovskú technickú vyspelosť, doboky, topánky na trénovanie a na ocenenia pre cvičencov za ich úspechy v roku 2023.

 

Trenčín Open

 

CASSOVIA Open

 

KARLOVAC Open

BRATISLAVA Open

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 

CZECH Open - zápas

 

CROATIA Open

 

ILYO Cup

 

CZECH Open - poomsae/KOLÍN Cup poomsae

materiál: