Podujatie "Vráťme behom nádej" - pomoc pre malú Tamarku

12.05.2022 08:53
Milí cvičenci a rodičia, dávam do pozornosti podujatie pre skvelú vec s názvom "Vráťme behom nádej". Je to pomoc pre malú Tamarku. Viac info v priloženom linku o podujatí. ĎAKUJEME. Tréneri.