Pomoc ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny

20.03.2022 11:09

VÝZVA MESTA ROŽŇAVA

Mesto Rožňava v spolupráci s lokálnymi organizáciami koordinuje pomoc ľuďom z Ukrajiny. V súčasnosti sú naplánované kroky v oblasti ubytovania, zabezpečenia stravy a ostatných nevyhnutných materiálnych potrieb, liekov ... Títo ľudia budú potrebovať aj pomoc pri integrácii na území mesta, tlmočnícke služby, sprevádzanie, asistenciu, psychologickú pomoc, pomoc pri ubytovaní. Budeme však potrebovať aj Vašu pomoc aby sme vedeli poskytnúť všetko potrebné tak dlho, ako to bude potrebné.

Prosím všetkých našich priaznivcov, aby ste v rámci svojich možností a schopností a dobrovoľníckej pomoci vyplnili dotazník zverejnený na web stránke mesta Rožňava. Aspoň takto aby sa aj náš klub pripojil k pomoci. My radi prijmeme ukrajinských cvičencov späť do ich vojnou prerušeného tréningového procesu bez nároku poplatkov za tréningy, aj nových záujemcov.

 

https://www.roznava.sk/pomoc-ludom-prichadzajucim-z-ukrajiny---online-dotaznik

 

alebo priamo dotazník:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjxQt12ig0eOCzAWQo6EhEG9jIb0hJcVJK4UsBOXL-auMQhQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

ĎAKUJEME !!!