Posledná rozlúčka s Petrom Oravcom

12.05.2020 11:40

Dňa 11.5.2020 sme sa navždy rozlúčili s jedným úžasným Človekom, priateľom, bojovníkom, dlhoročným členom nášho klubu Ing. Petrom Oravcom. Po dlhej a ťažkej chorobe nás navždy opustil 6.5.2020. Začal trénovať ešte pod zakladateľom taekwondo klubu v Rožňave MUDr. Edi Hakimim v roku 1999. Pre taekwondo, pre klub aj asociáciu bol neskutočným prínosom a skvelým nápomocným priateľom. Patril do členskej rady zakladajúcich členov OZ TKD HAKIMI RV, neodmysliteľne patril do skúšobnej komisie na žiacke technické stupne nášho klubu, dlhé roky pôsobil pre SATKD WT ako šéfrozhodca pre poomsae, aj ako člen výkonného výboru ako nezávislý člen, neskôr ako predseda Disciplinárnej komisie SATKD WT. Pre nás, pre TAEKWONDO znamenal veľa. Jeho strata je nenahraditeľná...

Česť jeho pamiatke!!!