POZOR!!! Sprísnené pravidlá pre trénovanie od 22.11.2021

21.11.2021 19:09
POZOR !!! Nová sprísnená vyhláška ohľadom trénovania platná od 22.11.2021:
Deti do 12 rokov:
- sa budú môcť zúčastniť tréningov, len ak spĺňajú niektorú z nasledujúcich možností:
1. prekonali COVID19 v intervale 180 dní (budeme vyžadovať covid preukaz), alebo
2. majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu (domáce samotesty sa nerátajú), alebo
3. sa jedná o kompletne zaočkovanú osobu.
Prosím rodičov, aby do správy cez FB stránku klubu, alebo do súkromnej sms napísali, kto z cvičencov spĺňa jednu z týchto požiadaviek, aby sme vedeli koľko cvičencov sa tréningového procesu bude vedieť zúčastniť podľa týchto pravidiel.
Ostatné kategórie od 12 rokov vyššie:
- budú trénovať podľa pravidiel režimu OP - očkovaný, alebo prekonaný. Taktiež prosím cvičencov o nahlásenie sa na tréningy v súkromnej správe.
Náležité doklady je cvičenec povinný preukázať pri vstupe do priestorov telocvične.
Ďakujeme. Tréneri.
Ostaňte zdraví!!!