Pozvánka na zasadnutie členskej schôdze OZ TKD HAKIMI RV č.2

07.12.2016 16:00

pozvánka 7.12.2016.doc (171008)