Ročné členské poplatky na rok 2024

27.12.2023 17:41

 

Prosím o uhradenie ročných členských poplatkov na rok 2024 do 26.01.2024 spolu v sume

35,- EUR za člena

 

  1. Členské do klubu TKD HAKIMI RV na rok 2024 vo výške 5,- € (platné pre všetkých registrovaných členov klubu aktívnych aj neaktívnych).

/zakladajúci členovia OZ 15,- Eur/

  1. Členské do SATKD za rok 2024: 30,- € (poplatok aktívneho licencovaného člena na rok 2024 – cvičiaci člen – trénujúci, môže páskovať, zúčastňovať sa turnajov, sústredení, športoví odborníci).

10,- € (poplatok neaktívneho člena – rodičia, ktorí chcú byť členmi satkd bez licencie).

 

Poplatky spolu 35,- € uhradiť naraz prevodom na BÚ: IBAN: SK95 8330 0000 0024 0263 4451 (meno cvičenca a popis ročného členského, napr. Mrkvička, ročné členské 2024 klub a zväz).