Tréningy v mesiaci JÚN 2020

07.06.2020 16:52

Milí cvičenci: v mesiaci JÚN sa bude naďalej trénovať VONKU iba za bez daždivého počasia.
Pravidlá: vonku je počet v skupine neobmedzený, keď chceš, môžeš cvičiť v doboku, ale už musíš prísť z domu v doboku (šatne sa nesmú používať, WC len v najnutnejších prípadoch), pitie označené menom, dez. prostriedky zabezpečí klub. K dispozícii máte troch kvalifikovaných trénerov https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t57/1/16/1f609.png;-)
Rozpis:
Pondelok: technický tréning (môžeš prísť v doboku)
16.00 - 17.15 st.žiaci, kadeti a juniori vo dvoch skupinách (od 4. ročníka ZŠ) - (1.sk.: 10.-7.kup, 2.sk.: 6.kup a vyššie)
Utorok:
16.00 -17.00 deti a mladší žiaci (od 5 rokov - 3.ročník ZŠ)
16.00 - 17.30 st. žiaci, kadeti, juniori (od 4.ročníka ZŠ)
Streda:
17.00 - 18.00 KONDIČNÝ (od 4. ročníka ZŠ po seniorov)
Štvrtok: zápasnícke tréningy
16.00 - 17.30 deti a ml.žiaci (od 5 rokov - 3.ročník ZŠ)
16.00 - 17.30 starší žiaci, kadeti a juniori (od 4.ročníka ZŠ)

Prosím uhradiť nedoplatky za predchádzajúce mesiace. Za mesiac jún sa uhradí mesačný poplatok za danú vekovú skupinu. Poplatky hradia cvičenci, ktorí neuhradili za príslušné mesiace, resp.do konca šk. roka. Tešíme sa !!!!!!