Ukážky Taekwondo v rámci CVČ, 21.10.2015

21.10.2015 00:00

Predstavovanie krúžkov v CVČ pre pána primátora Pavla Burdigu, zástupcov z MÚ  a riaditeľov rožňavských škôl.