Aktuality

FOTENIE na plagát na rok 2023 !!!

01.12.2022 17:00
POZOR!!! POZOR !!!   Dňa 01.12.2022 (štvrtok) medzi tréningami o 17.00 hod. sa v priestoroch malej telocvične na ZŠ ul. Pionierov 1 uskutoční fotenie na plagát s kalendárom na rok 2023. Nutný TKD odev - dobok, kto nemá, nech si oblečie tričko bielej farby alebo klubové tričko...

Materiál zakúpený z dotácie od mesta Rožňava a z vlastných zdrojov na činnosť v roku 2022

25.10.2022 18:22
POĎAKOVANIE MESTU ROŽŇAVA ZA POSKYTNUTÚ DOTÁCIU NA ČINNOSŤ NA ROK 2022 - materiálne zabezpečenie. Vďaka mestu Rožňava - mestu s výhľadom, sme do nášho klubu mohli zakúpiť ďalšie potrebné pomôcky a vybavenie potrebné na tréningový proces. K dotácii sme dokložili aj vlastnbé zdroje a zakúpili sme...

U-CHONG seminár, Tatralandia 16.-17.10.2021

15.10.2022 13:54
Milí cvičenci!!!   Príďte si zatrénovať pod vedením skvelých Majstrov v dňoch 15.-16.10.2022 v Liptov aréne - Tatralandia. Kto sa ešte neregistroval, registrujte sa cez priložený link OBRATOM !!!, registrovať sa musí aj doprovod, pokiaľ chce mať umožnený vstup  do haly. Info u trénerky....

Tréningy v školskom roku 2022/2023

06.09.2022 17:52
Milí naši cvičenci terajší aj budúci, tréningy v školskom roku 2022/2023 začínajú dňom 6.9.2022 - utorok a to s rozpisom zverejneným na úvodnej stránke tohoto webu.   Nezabudnite na VZDELÁVACIE POUKAZY, ktoré sú veľmi potrebné, nakoľko sa naše tréningy uskutočňujú cez krúžok TAEKWONDO WT...

Ubytovanie počas U-CHONG seminára

01.09.2022 10:59
V dňoch 15.-16.10.2022 sa v Tatralandii uskutoční 25. výročie U-CHONG seminára taekwondo pod vedením nášho Veľmajstra Jae-Hee Changa 9.DAN - technický riaditeľ SATKD WT.    Každý cvičenec klubu má hradené ubytovanie (do 35,- Eur/os.) a poplatok za seminár (30,- Eur od 10 rokov,...

Projekt KSK "Technológie v športe"

22.08.2022 18:49
Milí cvičenci, rodičia, priatelia, naši priaznivci!!!   Touto cestou Vás všetkých chceme poprosiť, aby ste podporili projekt taekwondo - "TECHNOLÓGIE V ŠPORTE", ktorý je vypísaný KSK. Veľmi to pomôže v procese organizácie turnajov s DAEDO systémom. Bližšie informácie a postup pri hlasovaní...

Športové popoludnie v meste 24.7.2022 od 16.00 do 18.00

24.07.2022 17:43
Milí cvičenci a naši priaznivci !!! V nedeľu 24.7.2022 sa na námestí uskutoční športové popoludnie, kde sa predstavia rôzne kluby, vrátane nášho. Verím, že si nájdete čas počas dovoleniek a prídete predviesť svoje zručnosti a týmj podporiť svoj klub. Všetci ste vítaní. Účasť v dobokoch za...

OZNAM!!! Tréningy v pondelok 6.6.2022 sa rušia!!!

04.06.2022 09:27
OZNAM!!! V pondelok 6.6.2022 sa rušia technické tréningy z dôvodu uskutočnenia slávnostného zápisu žiakov do 1.ročníkov od 16.00 hod. Telocvične, aj školský dvor nám nebudú k dispozícii. Ďakujem za pochopenie. Trénerka.

Podujatie "Vráťme behom nádej" - pomoc pre malú Tamarku

12.05.2022 08:53
Milí cvičenci a rodičia, dávam do pozornosti podujatie pre skvelú vec s názvom "Vráťme behom nádej". Je to pomoc pre malú Tamarku. Viac info v priloženom linku o podujatí. ĎAKUJEME....

Pomoc ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny

20.03.2022 11:09
VÝZVA MESTA ROŽŇAVA Mesto Rožňava v spolupráci s lokálnymi organizáciami koordinuje pomoc ľuďom z Ukrajiny. V súčasnosti sú naplánované kroky v oblasti ubytovania, zabezpečenia stravy a ostatných nevyhnutných materiálnych potrieb, liekov ... Títo ľudia budú potrebovať aj pomoc pri integrácii na...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>