Tréneri

IV.Kvalifikačný stupeň:    Bc. Adrián Angyal - dlhoročný člen reprezentácie zápas, člen podporovaný NŠC

II.Kvalifikačný stupeň:     Bc. Mikuláš Angyal

 

Asistenti

I.Kvalifikačný stupeň:    Ing.Michal Kavečanky