Zakladateľ Taekwondo v Rožňave

                                 MUDr. Eidi Hakimi, 4.DAN

 

    Taekwondo WTF - klub kórejského „olympijského“ bojového umenia založil v Rožňave na začiatku roku 1994 MUDr. Eidi Hakimi. Tréner je pôvodom z Afganistanu, na Slovensku študoval lekárstvo na lekárskej fakulte v Košiciach. Už počas vysokoškolských štúdií so skupinkou nadšencov pre toto bojové umenie viedol neorganizovane tréningy. Postupne, ako rástla skupinka nadšencov, založil ako prvý v Košiciach športový klub Taekwondo WTF. Po skončení vysokoškolského štúdia ho pracovné povinnosti zaviedli do mestečka Rožňava. Klub Taekwondo v Košiciach kvôli pracovným povinnostiam už nedokázal samostatne viesť, vedenie preberajú jeho nástupcovia, neskôr tréner pôvodom z Liptovského Mikuláša. Tento klub v Košiciach ani po toľkých rokoch nezanikol, priam sa zveľadil, v súčasnosti je to jeden z najväčších a najúspešnejších klubov na Slovensku.

 

    Pracovné povinnosti v Rožňave a láska k bojovému umeniu Taekwondo viedli ku vzniku „MUDr. Eidi Hakimi Taekwondo klub-u“ v tomto meste. V roku 1994 sa rožňavský klub stal členom Slovenskej Asociácie Taekwondo WTF, v tom čase asociácia združovala len dva kluby, bratislavský pod vedením prezidenta novovytvorenej asociácie Zdenka Krajčoviča a ten rožňavský. Neskôr sa pridružili aj kluby z Liptovského Mikuláša a Košíc. V súčasnosti Asociáciu tvorí 15 klubov z celého Slovenska, a asi 550 aktívnych športovcov.

    

    MUDr. Eidi Hakimi ako veľmi aktívny, živelný človek s nevyhasínajúcou energiou a vnútornou silou, ktorá dokázala nadchnúť záujemcov pre Taekwondo, dokázal popri vedení klubu v Rožňave položiť základy pre súčasné Taekwondo kluby aj v Rimavskej Sobote a Hnúšti. Tieto kluby vedú jeho bývalí žiaci, teraz už tréneri a majstri. V roku 2002 sa pôsobenie jedného z najvýznamnejších zakladateľov Taekwondo WTF na Slovensku končí. Finančné dôvody a pracovné povinnosti lekára zaviedli MUDr. Eidi Hakimiho za hranice nášho štátu do susedného Česka. Pokúšal sa založiť klub aj v meste pôsobenia za hranicami, ale pracovné povinnosti a vyťaženosť mu to neumožňovali. MUDr. Eidi Hakimi ukončil trénerskú kariéru s technických stupňom 4.DAN Taekwondo WTF a s pocitom, že vychoval nie jedného dobrého nástupcu, pokračovateľa a šíriteľa tohto dynamického bojového umenia na Slovensku a je tu fakt, že klub, ktorý viedol najdlhšie, nesie z úcty k svojmu majstrovi v súčasnom názve jeho meno.