Vedenie klubu   

Predsedom klubu je Mgr. Nora Angyalová, rod. Kiššová (3.9.1976) 5.DAN, hlavná trénerka klubu.


 

Je držiteľkou    - V. Kvalifikačného stupňa Trénera Taekwondo,

                       - Certifikátu Národného Klasifikátora pre PARA Taekwondo (Level 1)

                      - Certifikátu Inštruktora Kukkiwonu 3.Triedy

                      - Trénerskej licencie „A“,

                      - Licencie skúšobného komisára,

                      - garant vzdelávania trénerov pre Slovenskú asociáciu taekwondo WT na I., II., III. Kvalifikačný stupeň Tréner Taekwondo WT

                      - externý garant štúdia na KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici pre špecializáciu taekwondo (IV. a V. Kvalifikačný stupeň Tréner Taekwondo WT)

                      - ocenenie "Tnerka NŠC za rok 2015" za úspechy zverenca Adriána Angyala

 

Prierez činnosti:

            -  jún 1995 – členka klubu bojového umenia „MUDr. Eidi Hakimi Taekwondo klub“

            -  rok 1996 – asistent trénera

            - 15.6.1997 – III. Trénerská trieda/ 2.kvalifikačný stupeň

            -  rok 1999 – členka reprezentačného tímu SR

            -  2.2.2000 – II. Trénerská trieda/ 3.kvalifikačný stupeň

            - 17.12.2000 – titul „Majsterka SR“ v kategórii Seniorky do 55 kg

            -  november 2002 – rozhodcovská kvalifikácia skupiny B, II.

            -  november 2002 – trénerka klubu „MUDr. Eidi Hakimi Taekwondo klub“, preberá vedenie klubu

            - 5.3.2003 - 1.DAN

            -  od 28.6.2003 do 15.3.2008 – členka Výkonného Výboru Slovenskej Asociácie Taekwondo WTF ako Predsedníčka Propagačnej komisie

            - 10.9.2004 – členka prípravného výboru a vznik Občianskeho združenia „TAEKWONDO HAKIMI Rožňava“

            - od 8.10.2004 – Prezident občianskeho združenia „TAEKWONDO HAKIMI Rožňava“

            - 5.11.2004 – 2.DAN

            - od 1.5.2006 – 3.10.2013 - reprezentačná trénerka pre POOMSAE SATKD WTF

            - 18.9.2006 – 12.11.2006 – WTF Partnership TKD Training Program, Kyung-Hee University, Suwon, Kórea

            - 20.3.2007 – 3.DAN

            - 25.-27.06.2008 - Poomsae Training Course; World Taekwondo Academy, Kukkiwon, WTF, Turku, Fínsko

            - 1.1.2009 – živnostník – profesionálny Tréner TAEKWONDO WTF

- od 7.3.2009 – 19.2.2012 - členka Výkonného Výboru Slovenskej Asociácie Taekwondo WTF ako Predsedníčka Trénersko-metodickej komisie

            - od septembra 2009 – poslucháčka Katedry Telesnej výchovy a Športu na Fakulte Humanitných Vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Šport- Trénerstvo, špecializácia Taekwondo WTF

            - 2009 – tituly: Majster SR 2009 poomsae synchro, Najúspešnejší senior 2009 poomsae synchro

            - 2010 – tituly: Majster SR 2010 poomsae, Najúspešnejšia seniorka 2010 poomsae

            - 20.2.2011 – 4.DAN

            - 11.-16.7.2011 – Instructor Course 3.Class, World Taekwondo Academy, Kukkiwon, WTF, Soul, Kórea

            - 2011 – tituly: Majster SR poomsae, Najúspešnejšia seniorka poomsae 2011, Najúspešnejšia seniorka poomsae synchro trojice 2011

            - máj 2012 – ukončené Bc. štúdium na KTVŠ FHV UMB v Banskej Bystrici – IV. Kvalifikačný stupeň Tréner Taekwondo

            - máj 2014 – ukončené Mgr. štúdium na KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici: TV – trénerstvo (špecializácia Taekwondo) - V. Kvalifikačný stupeň Tréner Taekwondo 

            - december 2015 - ocenená NŠC ako "Trénerka NŠC 2015" za úspechy zverenca Adriána Angyala

            - od 1.5.2016 - do 2.12.2023 - členka výkonného výboru SATKD ako predseda Trénersko-metodickej komisie Slovenskej asociácie taekwondo

            - 26.6.2016 - 5.DAN 

            - január 2019 - ocenená Slovenskou asociáciou taekwondo WT "Za mimoriadny prínos v rozvoji športu"

            - február 2019 - október 2022 - členka Komisie športu pri zastupiteľstve MÚ v Rožňave

            - marec 2021 - Certifikačný kurz Národného Klasifikátora pre PARA TAEKWONDO (Level 1)

            - december 2022 - Certifikačný kurz "Základný kurz TEJPOVANIA" cez Školu tejpovania  

            - od 16.12.2023 - predseda Disciplinárnej komisie SATKD WT

   

Rada zakladajúcich členov OZ TKD HAKIMI RV:

    Mgr. Nora Angyalová - predseda OZ

    Ing. Peter Oravec /† 6.5.2020/

    Ing. Michal Kavečanky

    Ing. Arpád Kavečanky

    Ing. Ivan Nemčok

    Ladislav Červenák

    Bc. Mikuláš Angyal

    Mgr. Adrián Angyal

 

Revízor: Ildikó Iglaiová